Een frisse wind door de stal

Nevelkoeling als antwoord op warme zomers bij de geitenhouderij
van Gebr. Peters in Schaijk!

Door het installeren van nevelkoelingsystemen in varkens- en pluimveestallen heeft Peeters naam gemaakt bij verschillende boeren in binnen- en buitenland. In de geitenhouderij was nevelkoeling nog relatief onbekend, geitenhouder Gebr. Peters (Marcel & Geert-Jan) uit Schaijk wilde dit toch een kans geven. Samen met Hessel, eigenaar van Peeters, perfectioneerde hij het systeem en over het resultaat vertelt Geert-Jan, een van de eigenaren, graag.

Hittestress geeft productieverlies​

In de stallen op 2 locaties van Gebr. Peters lopen een kleine 10.000 geiten en de kunst is om de dames zo vitaal mogelijk te houden en daarmee de melkproductie op peil te houden. “Dat valt in de zomer niet altijd mee,” vertelt Geert-Jan. “Elke geitenhouder zal herkennen dat na drie hittedagen van meer dan 30 graden, de melkproductie flink terugloopt. Na vijf dagen hittestress zagen wij zelfs een verlies van 15%. Na drie periodes in korte tijd komt de melkproductie niet meer op het oude niveau. Ik ben gaan nadenken over hoe ik de temperatuur in de stallen kon laten dalen en kwam bij Peeters uit. Ik wist dat ze in de veehouderij al goede resultaten hadden geboekt met nevelkoeling.”

Voldoende bewijs dat het systeem werkt

Besloten werd om de middelste van de drie stallen als proeflocatie te nemen. Geert-Jan: “Die stal werd het minst gekoeld door de buitenlucht en bleef dus het warmst. In nauwe samenwerking hebben we een systeem ontwikkeld dat echt werkt. Drie jaar geleden zijn we begonnen en door steeds te verbeteren, hebben we nu de ideale situatie ontwikkeld. Wanneer de temperatuur in de stal boven de 23 graden komt, gaat de nevelkoeling aan en daalt de temperatuur direct. Het verschil was meteen zichtbaar: in de middelste stal bleven de geiten rustig rondlopen, terwijl in de andere twee stallen, die in eerste instantie nog niet gekoeld werden, de geiten op de grond gingen liggen om zoveel mogelijk verkoeling uit de vloer te halen. Ik zag direct dat het werkte, daar hoefde ik geen studie op los te laten.”

Investering in één jaar terugverdiend

Een reële angst van Geert-Jan was dat de geiten ziek zouden kunnen worden van de vochtige lucht, maar die angst bleek ongegrond. “Onze dieren zijn vitaler en actiever dan ooit. Inmiddels is het systeem aangelegd in alle stallen van ons bedrijf. Met nevelkoeling kan ik mijn productie in de zomer gelijk houden, na één zomer hebben wij de investering al terugverdiend.” Hessel vult aan: “Vanwege de grootte van de neveldruppels komen geitenhouders in aanmerking voor een energie-investeringsaftrek (EIA/MIA/VAMIL), dat maakt het nóg interessanter om in te stappen.”

“Met nevelkoeling kan ik onze productie in de zomer gelijk houden, na één zomer hebben wij onze investering al terugverdiend!”

Pionieren als uitdaging

Geert-Jan is, net als zijn geiten, blij met de nevelkoeling. “Ons personeel trouwens ook”, lacht hij. “Ook zij ervaren een koelere werkomgeving. Door het aanleggen van een nevelgordijn, voorkomen we inmiddels dat het stof dat vrijkomt bij het instrooien van de ligplekken bij de melkcarrousel komt. Ook zo’n fijne oplossing van Peeters. Het zorgt tevens nog voor een stukje extra verkoeling. Wij zijn blij dat we voor Peeters hebben gekozen, een jong en dynamisch bedrijf. Zij denken mee en vinden het een uitdaging om te pionieren op dit gebied. Wat ons betreft was dit een prachtige samenwerking waar vooral onze geiten heel gelukkig van worden.”

Voor meer informatie over nevelkoeling van Peeters bezoek dan onze website: www.nevelkoeling.com.

Vorige slide
Volgende slide